@milusiowa_mama Mała wyprawa w poszukiwaniu wiosny zawiodła nas dziś do Prószkowa – tego opolskiego i przez "Ó" Wreszcie udało nam się wejść na #dziedziniec tej przepięknej budowli! #zamek w Prószkowie był drugą na Śląsku Opolskim, po zamku brzeskim, renesansową siedzibą, w której wprowadzono dziedziniec krużgankowy. Dziś znajduje się tu Dom Pomocy Społecznej. @Visitopolskie #zamki #zabytek #historia #wiosna #visitopolskie #opolskie #polska #castle #poland ♬ Spring is Coming – Han Seung Wook

Post Scriptum od autorki:

Zamek w Prószkowie to nie tylko kawał historii, lecz również potężne źródło inspiracji i wiedzy. Bardzo ubolewam, że w wielu podobnych temu obiektowi miejscach w Polsce nadal funkcjonują domy pomocy społecznej, szpitale czy szkoły (internaty) – jak np. w Zamku w Krapkowicach.

Choć niewątpliwie miejsca takie są potrzebne, nie można umniejszać majestatyczności tego typu obiektów, ich potencjału, przekraczającego często ich aktualne zastosowanie.

Warto rozważyć czy zarządzający tymi miejscami potrafiliby wydobyć z nich prawdziwe piękno i drzemiący w nich potencjał, udostępniając je turystom do zwiedzania, aby mogli się zachwycać ich historią. Te zabytki są przecież naszym dziedzictwem i powinny być dostępne dla wszystkich.

Oczywiście w żadnym wypadku nie można zapominać o osobach ze specjalnymi potrzebami. Im powinniśmy zagwarantować godny los. Jednak czy musi to następować kosztem zabytkowych obiektów jak np. ten w Prószkowie? Istnieje przecież wiele sposobów, aby zapewnić godne warunki osobom przebywającym w DPS. Jesteśmy obywatelami UE, mamy wiele możliwości pozyskania środków na rozmaite cele (co nieco o tym wiem).

Dla mnie osobiście, wejście na zamkowy dziedziniec było bardzo przytłaczające. Przepiękny z zewnątrz obiekt przyciąga swym majestatem, chce się go odkryć i poznać jego historię. Tymczasem wchodząc na dziedziniec słychać było krzyki osób chorych, ich cierpienie. Nie taką funkcję w mojej ocenie powinno pełnić to miejsce. Samorząd Województwa Opolskiego wyciągnął takie wnioski już wiele lat temu, przenosząc Centrum Terapii Nerwic w Mosznej w inne miejsce, przywracając dawny blask i urok Pałacowi w Mosznej (z bardziej chwytliwą nazwą marketingową Zamek Moszna).

Otwarcie pałacu na turystów wygenerowało dodatkowe dochody, które można przeznaczać na różne cele, zarówno na wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami jak i na dalsze utrzymanie i renowację obiektów. Wykorzystanie miejsca jako atrakcji turystycznej może również przyczynić się do rozwoju lokalnej społeczności, tworząc nowe miejsca pracy i promując lokalną kulturę.

Wreszcie, niezwykłe piękno i historia miejsca to skarb, który przynieść może korzyści całemu społeczeństwu. Dlatego zarządzający tym miejscem powinni dążyć do maksymalnego wykorzystania jego potencjału, równocześnie dbając o potrzeby obecnych mieszkańców zamku. Nie róbmy tego kosztem dziedzictwa kulturowego tak zabytkowych miejsc.