Czy wiecie, że we wszystkie poniedziałki od 13 czerwca do 24 października 2022 r. w godzinach od 10:00 do 15:00 w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu możecie zrobić pranie ręczne i zobaczyć jak prało się w dawnych czasach kiedy nie było pralek?

To jeszcze nie wszystko! Muzeum Wsi Opolskiej edukuje młodzież i dzieci w zakresie organizowania i przeprowadzania  pokazów kulinarnych, pokazów pracy na krosnach (wykonywanie szmaciaków), cerowania, robienia mydła gospodarczego oraz ostrzenia noży i drutowania garnków glinianych.

Realizowany w Muzeum projekt „Mamy rady na odpady” polega na propagowaniu postaw proekologicznych związanych  z racjonalnym gospodarowaniem odpadami poprzez pokazanie możliwości minimalizowania odpadów, maksymalne ich wykorzystanie, dawanie „drugiego życia” zużytym i zniszczonym przedmiotom – promowanie idei „zero waste”, przyczyniającej się do ochrony środowiska naturalnego w skali globalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *